Lịch làm việc
Thứ sáu, 06/07/2018 | 15:58:39 GMT+7
Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND - UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 07/7/2018 đến ngày 15/7/2018)
Tập tin đính kèm:

Thứ bảy ngày 07/7/2018

Sáng

1. 09 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Thánh lễ đặt viên đá xây dựng nhà mục vụ và giáo lý.

ĐĐ: Nhà thờ Dầu Tiếng (Khu phố 4A, thị trấn Dầu Tiếng).

Thứ hai ngày 09/7/2018

Sáng

1. 08 giờ 00: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (Cả ngày).

MD: Có Thông báo triệu tập và Giấy mời riêng, các Phó Trưởng Ban HĐND huyện; Lãnh đạo và công chức, nhân viên Văn phòng HĐND - UBND huyện.

ĐĐ: Hội trường huyện Dầu Tiếng.

2. 08 giờ 30: Ủy nhiệm Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường đi khảo sát hiện trạng, xem xét kiến nghị gia hạn hợp đồng thuê đất của Công ty Xăng dầu Sông Bé – TNHH MTV đối với khu đất tại thị trấn Dầu Tiếng.

MD: UBND thị trấn Dầu Tiếng.

ĐĐ: UBND thị trấn Dầu Tiếng.

Thứ ba ngày 10/7/2018

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Mạnh Hồng dự Hội nghị triển khai Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và sơ kết việc thực hiện thí điểm mô hình tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả (cấp phường) tại phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An.

MD: Trưởng Phòng Nội vụ; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Chánh Văn phòng Dương Văn Phương.

ĐĐ: Hội trường A - UBND thành phố Thủ Dầu Một.

2. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Trà Văn Dân, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý đối tượng 3 năm 2018 theo Thông báo số 526-TB/BTCTU ngày 04/7/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy (từ ngày 10 - 12/7/2018).

ĐĐ: Trường Chính trị tỉnh Bình Dương.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh dự họp Hội đồng bồi thường thông qua báo cáo vướng mắc giải phóng mặt bằng.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện (Chuẩn bị nội dung), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Chiều

1. 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Mạnh Hồng dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý đối tượng 3 năm 2018 theo Thông báo số 526-TB/BTCTU ngày 04/7/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy (từ ngày 10 - 12/7/2018).

ĐĐ: Trường Chính trị tỉnh Bình Dương.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Phan Văn Liêm, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh dự họp Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện tháng 7/2018.

MD: Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 - UBND huyện.

3. 14 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Quản lý đô thị dự họp về công tác phối hợp triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan.

ĐĐ: Sở Xây dựng (Phòng họp B).

Thứ tư ngày 11/7/2018

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch HĐND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Phan Văn Liêm dự kỳ họp thứ 7 (thường lệ giữa năm 2018) – HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (Cả ngày).

ĐĐ: Hội trường B - Tỉnh ủy.

2. 07 giờ 45: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh đi kiểm tra tình hình hoạt động các hộ nuôi cá bằng lồng, bè trên hồ Dầu Tiếng.

MD: Phòng Kinh tế (Mời thành phần có liên quan và chuẩn bị phương tiện), Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Có chương trình riêng.

Thứ năm ngày 12/7/2018

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch HĐND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Phan Văn Liêm dự kỳ họp thứ 7 (thường lệ giữa năm 2018) – HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (Cả ngày).

ĐĐ: Hội trường B - Tỉnh ủy.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh dự Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện lần thứ 11, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

ĐĐ: Hội trường khối Đoàn thể huyện.

3. 07 giờ 30: Ủy nhiệm Chánh Thanh tra huyện trực tiếp công dân.

MD: Lãnh đạo các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Tổ Thanh tra xây dựng.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân - UBND huyện.

4. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Nguyễn Thị Bích Vân trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Định Thành.

Thứ sáu ngày 13/7/2018

Sáng                                                                    

1. 07 giờ 30: Chủ tịch HĐND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Phan Văn Liêm dự kỳ họp thứ 7 (thường lệ giữa năm 2018) – HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

ĐĐ: Hội trường B - Tỉnh ủy.

2. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Mạnh Hồng dự họp kiểm điểm đối với công chức và nhân viên Phòng Tài nguyên và Môi trường.

MD: Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên và Môi trường (Tập thể cơ quan), Chánh Văn phòng Dương Văn Phương.

ĐĐ: Phòng Tài nguyên và Môi trường.

3. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh dự Hội nghị chuyên đề “Hội nhập kinh tế Quốc tế” năm 2018.

MD: Các Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Hội trường huyện Dầu Tiếng.

4. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện quý II, triển khai nhiệm vụ quý III/2018.

MD: Thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện (Xem chi tiết), Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện (Chuẩn bị nội dung), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Trịnh Thị Hoài Phương.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Chiều

1. 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Mạnh Hồng, Phó Chủ tịch HĐND Trà Văn Dân, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Hội nghị thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đối với xã Long Hòa.

MD: Thành viên Ban Chỉ đạo 138 huyện (Xem chi tiết), Công an huyện (Chuẩn bị nội dung); Trưởng Ban Chỉ đạo 138 và Trưởng Công an các xã, thị trấn; Xã Long Hòa (Lãnh đạo Đảng ủy – UBND xã, Thành viên Ban Chỉ đạo 138 xã; Bí thư, Trưởng Ban lãnh đạo, Công an viên các ấp, Đại diện lãnh đạo Nông trường cao su Long Hòa – UBND xã Long Hòa mời); Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Hội trường Nhà văn hóa xã Long Hòa.

Thứ bảy ngày 14/7/2018

1. Trần Thị Thu Thủy trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 15/7/2018

1. Trịnh Thị Hoài Phương trực cơ quan.

(Lịch này thay thư mời họp)./.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Dương Văn Phương


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập3
Tổng truy cập 390020