Tin hoạt động xã, thị trấn
Thứ sáu, 06/07/2018 | 08:59:00 GMT+7
HĐND xã Định Hiệp: Kỳ họp thứ lần thứ 7 khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021
Tập tin đính kèm:

Sáng ngày 28/6/2018, tại hội trường UBND xã Định Hiệp, HĐND xã Định Hiệp tổ chức chương trình kỳ họp lần thứ 7 khóa XI nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự kỳ họp có ông Trần Xuân Tạo, Chánh án Tòa án Nhân dân huyện; ông Nguyễn Hữu Bằng, Phó trưởng Ban Kinh tế- xã hội HĐND huyện, đại biểu HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021; lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã, lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể xã và các ấp cùng về dự kỳ họp

Quang cảng kỳ họp

Tại kỳ họp, thường trực HĐND xã đã thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình như: Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND xã khóa XI; báo cáo thẩm tra tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết HĐDN xã về thực thi pháp luật 6 tháng đầu năm 2018; báo cáo thẩm tra tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND xã về phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; tờ trình về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2019; tờ trình về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; tờ trình về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách xã năm 2017; tờ trình về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2018; Ban kinh tế xã hội báo cáo thẩm tra các dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội trình kỳ họp thứ 7 HĐND xã khóa XI; kết quả giám sát báo cáo thẩm tra nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực hoạt động của ban; Ban pháp chế báo cáo thẩm tra kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, dưới sự quan tâm chỉ đạo của UBND huyện, sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy xã và sự quyết tâm của các ban, ngành đoàn thể xã và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn xã ổn đinh và phát triển. Vê xây dựng xã nông thôn mới: vận động nhân dân đóng góp xây dựng đường giao thông nông thôn được 352 triệu đồng, triển khai làm trụ cờ tại các ấp được 7 tuyến, 855 trụ cờ trên chiều dài 15,6 km đường giao thông, kinh phí 171 triệu đồng; thành lập 01 hợp tác xã nông nghiệp đã đi vào hoạt động ổn định. Về sản xuất nông nghiệp, xã duy trì diện tích cây lâu năm trên  5.615 ha;  đàn gia súc, gia cầm là 54.800 con. Tổng doanh thu 06 tháng đầu năm ước đạt trên 251 tỉ đồng, đạt 60,28%. Tổng thu ngân sách gần 8,7 tỉ đồng, đạt 52,57%; tổng chi ngân sách 6,7 tỉ đồng đạt 40,49% so với dự toán. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục được thực hiện thường xuyên và ngày một được nâng cao, đời sống vật chất và tinh thần nhân dân được cải thiện.

Tại kỳ họp, các ngành có liên quan trả lời chất vấn của các đại biểu về các vấn đề như: sắp xếp lại hoạt động của khu vực chợ định hiệp; tình hình lập lại trật tự đô thị; tình hình an ninh trật tự xã hội,...

Kỳ họp biểu quyết thông qua dự thảo các Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2019; Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách xã năm 2017;  Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2018, Nghị quyết về việc điều chính kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

                                                                                                Lê Thủy


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập18
Tổng truy cập 389120