Lịch làm việc Huyện Uỷ
Thứ bảy, 09/06/2018 | 11:27:56 GMT+7
Lịch làm việc tuần 24 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy (từ 11 - 15/6/2018)
Tập tin đính kèm:

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG

HUYỆN ỦY DẦU TIẾNG

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Dầu Tiếng, ngày 08 tháng 6 năm 2018

LỊCH LÀM VIỆC

của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(Từ ngày 11/6/2018 đến 15/6/2018)

______________________

Thứ hai 11/6

Thường trực Huyện ủy đi cơ sở.

Thứ ba 12/6

7g30:

Đ/c Nguyễn Chí Trung, TUV - Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự huyện về việc thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng tháng 6 năm 2018.

Cùng dự: Đ/c Nguyễn Thị Hiền, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy.

Địa điểm: Hội trường Ban CHQS huyện Dầu Tiếng..

7g30:

Đ/c Nguyễn Phương Linh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND Huyện dự kỳ họp thứ 6 HĐND Tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.

Thứ tư 13/6

7g30:

Đ/c Nguyễn Chí Trung, TUV - Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến triển khai Chỉ thị 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư (khóa XII) về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”.

Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.

7g30:

Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai Chỉ thị 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư (khóa XII) về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”.

Thành phần: - Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện;

- Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội Huyện;

- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

- Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND - UBND Huyện;

- Lãnh đạo và giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyện;

- Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND 12 xã - thị trấn;

Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND Huyện.

Thứ năm 14/6

8g00:

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến các nội dung:

Nội dung 1: Dự thảo Báo cáo kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

(Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Nội dung 2: Thông qua Tờ trình của Thường trực HĐND Huyện về nhóm vấn  đề chất vấn tại kỳ họp thứ 6 HĐND Huyện.

 (Thường trực HĐND Huyện chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Thường trực HĐND Huyện.

Nội dung 3: Dự thảo báo cáo rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ, nhiệm kỳ 2015 - 2020; xây dựng quy hoạch cán bộ (QHA2 nhiệm kỳ 2020 - 2025); điều chỉnh, bổ sung Đề án vị trí việc làm khối Đảng, Đoàn thể.

Nội dung 4: Thông qua hồ sơ phát triển Đảng.

(Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung 3,4).

Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.

Thứ sáu 15/6

7g30:

Đ/c Nguyễn Chí Trung, TUV - Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Dầu Tiếng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Sơ kết 05 thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Thành phần: Theo Thông báo số 402-TB/HU, ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy (Xem chi tiết).

Địa điểm: Hội trường Huyện

Lịch làm việc này thay thư mời họp

(Lịch được gửi qua phần mềm liên thông văn bản và đăng tải trên mạng nội bộ Huyện ủy địa chỉ website: http://www.dti.bdu.dcs.vn và mạng internet địa chỉ website: http://www.dautieng.binhduong.gov.vn).

T/L BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Thị Hiền

Tải file

Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập38
Tổng truy cập 389080