Thông tin tuyên truyền
Chủ nhật, 13/05/2018 | 08:49:12 GMT+7
Huyện Dầu Tiếng: Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên năm 2018
Tập tin đính kèm:

UBND huyện Dầu Tiếng ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND, ngày 02/5/2018 về triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên huyện Dầu Tiếng năm 2018.

Kế hoạch nhằm tiếp tục cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu Chương trình phát triển thanh niên huyện  Dầu Tiếng giai đoạn 2016 - 2020 trong năm 2018. Xác định rõ trách nhiệm của các ngành, các cấp trong triển khai thực hiện chương trình phát triển thanh niên huyện, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020. Tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho thanh niên huyện Dầu Tiếng được học tập, rèn luyện và cống hiến, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nội dung của kế hoạch có 05 nội dung, gồm: Nâng cao nhận thức, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và chất lượng đối với công tác quản lý Nhà nước về thanh niên: Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, học tập quán triệt công tác quản lý nhà nước về thanh niên. Từng bước nâng cao nhận thức đúng đắn, đầy đủ về vị trí, vai trò của thanh niên. Triển khai tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước về thanh niên cho đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu thực hiện chính sách thanh niên ở cơ quan, đơn vị, địa phương; triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên và công tác thanh niên: Tăng cường các giải pháp khuyến khích và hỗ trợ thanh niên học tập nâng cao trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng nghề nghiệp phù hợp lộ trình phân luồng  giáo dục. Tiếp tục triển khai chính sách tín dụng ưu đãi cho học sinh, sinh viên. Tổ chức các hoạt động đối thoại, tọa đàm để thanh niên nâng cao nhận thức pháp luật và tư duy chính trị, đẩy mạng các hoạt động hỗ trợ  thanh niên triên các lĩnh vự và hoàn thiện các đề án thực hiện các chính sách đối với thanh niên; xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, thân thiện, gần gũi, tạo điều kiện cho thanh niên từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, thể chất và tinh thần, kỹ năng sống; đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thanh niên và nâng cao nhận thức pháp luật cho thanh niên theo Quyết định số 876/QĐ-UBND, ngày 14/4/2015 của UBND tỉnh về Đề án nâng cao nhận thức pháp luật cho thanh niên tỉnh Bình Dương giai đoạn 2014-2020; tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh niên tại một số cơ quan và địa phương trên địa bàn huyện.

Phòng Nội vụ - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên huyện phối hợp của các cơ quan là thành viên ban chỉ đạo huyện và các xã, thị trấn xây dựng lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp của chương trình; tham mưu theo dõi đôn đốc thực hiện kế hoạch; tham mưu UBND huyện sơ kết việc thực hiện kế hoạch với 02 giai đoạn: Giai đoạn 1: năm 2016 - 2018, tổ chức sơ kết trong năm 2018; Giai đoạn 2: năm 2018 - 2020, tổ chức tổng kết vào năm 2020; xây dựng  kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Chương trình; củng cố đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác thanh niên nhằm tham mưu tốt công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về thanh niên.

Phan Vũ


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập10
Tổng truy cập 403388