Lịch làm việc Huyện Uỷ
Thứ sáu, 11/05/2018 | 19:11:34 GMT+7
Lịch làm việc tuần 20 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy (từ 14 - 18/5/2018)
Tập tin đính kèm:

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG                                                                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

     HUYỆN ỦY DẦU TIẾNG                                                                   Dầu Tiếng, ngày 11 tháng 5 năm 2018

                         *

LỊCH LÀM VIỆC

của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(Từ ngày 14/5/2018 đến 18/5/2018)

_____________________________


Thứ hai 14/5

8g00


 

Đ/c Nguyễn Phương Linh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới tại Đảng bộ xã Minh Hòa. 

Địa điểm: Đảng ủy xã Minh Hòa.

14g00:


 Đ/c Nguyễn Phương Linh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện dự hội nghị Liên tịch chuẩn bị kỳ họp lần thứ 6 Hội đồng nhân dân Huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND Huyện

Thứ ba 15/5

7g30: Đ/c Võ Văn Sáng, UVTV - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy dự Lễ Tổng kết năm học 2017 - 2018 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên Huyện.

Địa điểm: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên Huyện.

7g30:Đ/c Thái Văn Nghĩa, UVTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy dự Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội cấp huyện và cơ sở tại Đảng bộ xã Thanh An.

Địa điểm: Nhà Văn hóa - xã Thanh An.

14g00:Thường trực Huyện ủy dự họp Chi bộ Văn phòng Huyện ủy.

Mời dự: Tất cả đảng viên Chi bộ Văn phòng Huyện ủy.

Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.

15g00:Thường trực Huyện ủy dự họp Cơ quan Văn phòng Huyện ủy.

Mời dự: Tất cả cán bộ, công chức Văn phòng Huyện ủy.

Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy. 

Thứ tư 16/5

8g00:Đ/c Nguyễn Chí Trung, TUV - Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy. 

8g00:Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thành phần: - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện; 

                       - Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội Huyện;

                       - Lãnh đạo và chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

                       - Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND - UBND Huyện.

Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND Huyện.

8g30:Đ/c Nguyễn Phương Linh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy thăm đồng bào dân tộc Chăm nhân dịp Lễ tháng chay Ramadan năm 2018 theo truyền thống Hồi giáo.

Địa điểm: Thánh đường Hồi giáo Muttaqin, ấp Hòa Lộc, xã Minh Hòa.

Thứ năm 17/5

8g00:

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến các nội dung:

Nội dung 1: Xem xét, thi hành kỷ luật đối với các đảng viên có liên quan trong việc khai thác đất, phún tại xã Định Thành. (Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chuẩn bị nội dung).

Mời dự: - Đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (UBKT Huyện ủy mời);

              - Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

Nội dung 2: Thông qua dự thảo Kế hoạch của Huyện ủy Dầu Tiếng về thực hiện Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư, năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. (Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy.

Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.

8g00:Thường trực Huyện ủy ủy quyền đ/c Nguyễn Hồng Phương, HUV - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyện dự khai mạc lớp tập huấn công tác Hội Cựu Chiến binh năm 2018.

Địa điểm: Hội trường Huyện.

14g00:Đ/c Nguyễn Chí Trung, TUV - Bí thư Huyện ủy và đ/c Nguyễn Mạnh Hồng, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND Huyện chủ trì họp giao ban khối Nội chính định kỳ tháng 5 năm 2018. 

Mời dự: Đại diện lãnh đạo: UBKT Huyện ủy, các cơ quan khối Nội chính, Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND - UBND Huyện.

Cùng dự: - Đ/c Nguyễn Thị Thanh Nhẫn, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy;

                 - Đ/c Võ Thị Bích Tiền, Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy.

Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.

14g00:
Đ/c Nguyễn Phương Linh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng, thị trấn Dầu Tiếng theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐ, ngày 09/4/2018 về xây dựng phát triển tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước năm 2018.

Thành phần: Theo Quyết định số 715-QĐ/HU, ngày 22/9/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Địa điểm: Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng, thị trấn Dầu Tiếng.

Thứ sáu 18/5

7g30:Đ/c Nguyễn Chí Trung, TUV - Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII).

Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.

7g30:Đ/c Nguyễn Phương Linh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ X.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Triển lãm Tỉnh.

7g30:Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII).

Thành phần: - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện;

                      - Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội Huyện;

                      - Lãnh đạo và chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

                      - Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND - UBND Huyện.

Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND Huyện.

Lịch làm việc này thay thư mời họp

   (Lịch được gửi qua phần mềm liên thông văn bản và đăng tải trên mạng nội bộ Huyện ủy địa chỉ website: http://www.dti.bdu.dcs.vn và mạng internet địa chỉ website: http://www.dautieng.binhduong.gov.vn).

                                                                                                                                     T/L BAN THƯỜNG VỤ 

                                                                                                                                  PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

                                                                                                                                                  (Đã ký) 

                                                                                                                                         Nguyễn Thị Hiền

Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập21
Tổng truy cập 403358