Thông tin tuyên truyền
Thứ ba, 08/05/2018 | 13:52:58 GMT+7
Năm 2018, huyện Dầu Tiếng phấn đấu tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế toàn dân đạt từ 80%
Tập tin đính kèm:

Để đạt được mục tiêu này, huyện đề ra các mục tiêu cụ thể như: Tiếp tục thực hiện mục tiêu tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHYT, nhất là BHYT hộ gia đình; phấn đấu thực hiện BHYT toàn dân; quản lý, sử dụng có hiệu quả và bảo đảm cân đối quỹ BHYT; tiếp tục tục duy trì các nhóm đối tượng đã tham gia BHYT đạt 100%; đồng thời, mở rộng các nhóm đối tượng theo nhóm đối tượng theo hộ gia đình và người lao động trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn trong công tác khám chữa bệnh; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT; cải cách thủ tục hành chính trong công tác khám chữa bệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có thể BHYT khi đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Bên cạnh đó, theo Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện BHYT toàn dân huyện Dầu Tiếng đề ra các giải pháp như: Các cấp ủy Đảng và chính quyền các ấp cần xác định rõ nhiệm vụ và chỉ đạo quyết liệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số: 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểmy tế giai đoạn 2012-2020; Chỉ thị số: 21/CT-UBND, ngày 10/10/2016 của UBND tỉnh Bình Dương về đẩy mạnh thực hiện BHYT toàn dân giai đoạn 2016 – 2020; HĐND, UBND các xã, thị trấn xây dựng nghị quyết, kế hoạch đưa mục tiêu tỷ lệ dân số tham gia BHYT vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHYT; nâng cao nhận thức, vai trò của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc thực hiện nghiêm chỉnh chính sách pháp luật, các chương trình, mục tiêu, kế hoạch về BHYT; tăng cường hoạt động phối hợp của các ban ngành, đoàn thể các cấp với Bảo hiểm xã hội bằng quy chế cụ thể để triển khai thực hiện Luật BHYT; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, tạo thuận lợi nhất cho đơn vị sử dụng lao động, người dân đăng ký tham gia BHYT; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT; tăng tỷ lệ bao phủ BHYT theo từng nhóm đối tượng: Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng BHYT, Nhóm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ, Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện chính sách BHYT và thực hiện giảm trừ mức đóng theo quy định.

Được biết trong năm 2017, tỷ lệ người dân trong huyện tham gia BHYT đạt 79%; năm học 2017 - 2018, tỷ lệ học sinh khối Tiểu học tham gia BHYT đạt 99%, khối Trung học cơ sở đạt 97% và khối Trung học phổ thông đạt 100%. Công tác giám định và thanh toán BHYT được thực hiện đạt cho 100% đối tượng đề nghị; công tác khám chữa bệnh ban đầu cho người tham gia BHYT được thực hiện tại Trung tâm Y tế huyện, Bệnh viện đa khoa Cao su Dầu Tiếng và 12 Trạm y tế, Phòng khám đa khoa khu vực trong huyện.

Phan Vũ


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập5
Tổng truy cập 403393