Lịch làm việc
Thứ sáu, 13/04/2018 | 21:07:50 GMT+7
Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND - UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 14/4/2018 đến ngày 22/4/2018)
Tập tin đính kèm:

Thứ bảy ngày 14/4/2018

1. 15 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Lễ khai mạc môn Thể dục thể hình Đại hội TDTT tỉnh Bình Dương lần thứ V năm 2018.

MD: Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin.

ĐĐ:  Hội trường Trung tâm Văn hóa – Thông tin, Thể thao huyện Dầu Tiếng.

Thứ hai ngày 16/4/2018

Sáng             

1. 09 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Mạnh Hồng dự họp hội ý Thường trực Huyện ủy.

ĐĐ: Phòng họp 2 – Huyện ủy.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh đi kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đối với xã Định Thành.

MD: Thành viên Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện (Xem chi tiết).

ĐĐ: UBND xã Định Thành.

3. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Lãnh đạo Phòng Kinh tế dự họp góp ý dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi).

MD: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng.

ĐĐ: Hội trường Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, tầng 20, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương.

4. Phó Chủ tịch HĐND Trà Văn Dân đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị đến ngày 19/4/2018.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Mạnh Hồng dự họp giao ban khối Nội chính định kỳ tháng 4 năm 2018.

MD: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

Thứ ba ngày 17/4/2018

Sáng 

1. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh dự trả lời phỏng vấn Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết tham gia Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 gắn với việc thực hiện các Chương trinh hành động của Huyện ủy tại Chi bộ Phòng Kinh tế.

ĐĐ: Phòng Kinh tế.

3. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Lãnh đạo Phòng Kinh tế dự họp góp ý dự thảo lần 3 “Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.

ĐĐ: Hội trường A, Sở Công thương.

Chiều

1. 19 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự giao lưu Đờn ca Tài tử - Cải lương huyện Dầu Tiếng năm 2018.

MD: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng.

ĐĐ: Trung tâm Văn hóa – Thông tin, Thể thao huyện Dầu Tiếng.

Thứ tư ngày 18/4/2018

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Mạnh Hồng dự họp UBND tỉnh về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2017 và kết quả rà soát chế độ, chính sách do các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh ban hành.

ĐĐ: Phòng họp A - UBND tỉnh.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh dự làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương về vụ việc của ông Trần Minh Phú.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường.

ĐĐ: Hội trường E - Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự triển khai thành lập mạng lưới Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

MD: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (Lãnh đạo và công chức, nhân viên phụ trách phòng, chống tệ nạn xã hội); UBND xã Minh Thạnh và thị trấn Dầu Tiếng.

ĐĐ: Hội trường Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Tầng 6A – Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương).

4. 07 giờ 30: Ủy nhiệm Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện dự tập huấn hướng dẫn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

ĐĐ: Hội trường Quân khu 7 (Số 204 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh).

5. 07 giờ 30: Ủy nhiệm Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường dự tập huấn Văn bản số 1354/UBND-KTN ngày 03/4/2018 và Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh.

MD: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; UBND các xã, thị trấn.

ĐĐ: Công viên Văn hóa Thanh Lễ.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết tham gia Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 gắn với việc thực hiện các Chương trinh hành động của Huyện ủy tại Chi bộ Phòng Quản lý đô thị.

ĐĐ: Phòng Quản lý đô thị.

Thứ năm ngày 19/4/2018

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Mạnh Hồng, Phó Chủ tịch HĐND Phan Văn Liêm dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017.

MD: Có thư mời riêng (Xem chi tiết); Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

2. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh trực tiếp công dân.

MD: Lãnh đạo các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Tổ Thanh tra xây dựng.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân - UBND huyện.

3. 07 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự giải Thể dục dưỡng sinh huyện Dầu Tiếng mở rộng năm 2018.

MD: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng.

ĐĐ: Trung tâm Văn hóa – Thông tin, Thể thao huyện Dầu Tiếng.

4. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết tham gia Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 gắn với việc thực hiện các Chương trinh hành động của Huyện ủy tại Chi bộ Văn hóa, Thông tin – Thể thao và Đài Truyền thanh.

ĐĐ: Phòng họp Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao huyện.

5. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Nguyễn Thị Bích Vân trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Định Thành.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh dự họp giao ban khối Kinh tế thông qua báo cáo tháng 4; phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2018.

MD: Các ngành thuộc Khối; Ban Quản lý Rừng phòng hộ Núi Cậu, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Chánh Văn phòng Dương Văn Phương; Chuyên viên Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 2 - UBND huyện.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp giao ban khối Văn hóa - Xã hội thông qua báo cáo tháng 4; phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2018.

MD: Các ngành thuộc Khối; Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ, Phòng Kinh tế, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Hội Chữ thập đỏ; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Trịnh Thị Hoài Phương.

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện.

Thứ sáu ngày 20/4/2018

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Mạnh Hồng dự họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4/2018 thông qua các nội dung: Dự thảo Báo cáo Chỉ đạo, điều hành và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 04/2018 của UBND tỉnh; Chương trình làm việc tháng 5/2018 của UBND tỉnh; Dự thảo Đề án nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng, Chính sách hỗ trợ đối với lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh.

ĐĐ: Phòng họp A - UBND tỉnh.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh dự họp thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra hoạt động kinh doanh, tập kết, mua bán và khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Thanh Tuyền.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung), Phòng Quản lý đô thị, Công an huyện, UBND xã Thanh Tuyền (Lãnh đạo UBND và công chức, nhân viên phụ trách lĩnh vực tài nguyên, môi trường); Chánh Văn phòng Dương Văn Phương, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Thứ bảy ngày 21/4/2018

1. Hà Thị Hạnh Liên trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 22/4/2018

1. Lê Thị Trinh trực cơ quan.

(Lịch này thay thư mời họp)./.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Dương Văn Phương

Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập8
Tổng truy cập 406164