Thông tin tuyên truyền
Thứ hai, 26/03/2018 | 08:53:47 GMT+7
Bản tin văn bản Pháp luật tuần 10 năm 2018
Tập tin đính kèm:

Hội đồng Phối hợp Phổ biến, Giáo dục pháp luật huyện Dầu Tiếng giới thiệu Bản tin văn bản pháp luật (từ ngày 05/3 – 11/3/2018) như sau:

I. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG

1. Quyết định số: 12/2018/QĐ-TTg, ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (có hiệu lực từ ngày 24/4/2018)

Theo đó, có 5 tiêu chí lựa chọn người có uy tín gồm:

- Là công dân Việt Nam, không phân biệt thành phần dân tộc, cư trú hợp pháp tại Việt Nam.

- Bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

- Là người tiêu biểu, có nhiều công lao, đóng góp trong các phong trào thi đua yêu nước, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết các dân tộc.

- Hiểu biết về văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán dân tộc; có mối liên hệ chặt chẽ và có ảnh hưởng trong dòng họ, dân tộc và cộng đồng dân cư.

- Có khả năng quy tụ, tập hợp đồng bào dân tộc thiểu số trong phạm vi nhất định bằng lời nói, qua việc làm, được người dân trong cộng đồng tín nhiệm, tin tưởng, nghe và làm theo.

Một số chế độ, chính sách đối với người có uy tín như:

- Được cấp (không thu tiền): 01 tờ Báo Dân tộc và Phát triển của Ủy ban Dân tộc; 01 tờ báo tỉnh hoặc hình thức cung cấp thông tin khác phù hợp đối với người có uy tín do địa phương lựa chọn.

- Được hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần như: Thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết của các dân tộc thiểu số; Thăm hỏi, hỗ trợ người có uy tín bị ốm đau không quá 01 lần/năm. Mức chi: không quá 3.000.000 đồng/người/năm đối với cấp Trung ương; không quá 1.500.000 đồng/người/năm đối với cấp tỉnh; không quá 800.000 đồng/người/năm đối với cấp huyện; Thăm viếng, động viên khi người có uy tín, thân nhân trong gia đình (bố, mẹ, vợ, chồng, con) qua đời...

2. Thông tư số: 24/2018/TT-BQP, ngày 10/3/2018 của Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số: 17/2016/TT-BQP, ngày 11/3/2016 và Thông tư số: 42/2017/TT-BQP, ngày 27/02/2017 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong quân đội (có hiệu lực từ ngày 15/4/2018)

- Sửa đổi về Tổ hợp môn xét tuyển: Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tổ hợp xét tuyển gồm: Tổ hợp xét tuyển A00 (gồm các môn: Toán, Lý, Hoá); Tổ hợp xét tuyển A01 (gồm các môn: Toán, Lý, tiếng Anh); Tổ hợp xét tuyển B00 (gồm các môn: Toán, Hóa, Sinh); Tổ hợp xét tuyển C00 (gồm các môn: Văn, Sử, Địa); Tổ hợp xét tuyển D01 (gồm các môn: Toán, Văn, tiếng Anh); Tổ hợp xét tuyển D02 (gồm các môn: Toán, Văn, tiếng Nga); Tổ hợp xét tuyển D03 (gồm các môn: Toán, Văn, tiếng Pháp); Tổ hợp xét tuyển D04 (gồm các môn: Toán, Văn, tiếng Trung Quốc).

- Sửa đổi về quy định xét tuyển: Căn cứ vào tổng điểm thi của thí sinh: Gồm tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và được làm tròn đến hai chữ số thập phân (các trường có quy định bài thi/môn thi chính, bài thi/môn thi chính nhân hệ số 2 và quy đổi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo); các trường xét tuyển theo đúng ngành đăng ký của thí sinh; thực hiện xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm thi cao nhất trở xuống đến đủ chỉ tiêu.

II. VĂN BẢN CỦA ĐỊA PHƯƠNG

1. Quyết định số: 05/2018/QĐ-UBND, ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh Bình Dương quy định tiêu chí đánh giá, phân hạng các doanh nghiệp và xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương (có hiệu lực từ ngày 01/4/2018)

Quyết định này áp dụng để phân hạng các doanh nghiệp thực hiện tốt các yêu cầu về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhằm xây dựng Sách Xanh để tuyên dương, khen thưởng và công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Để được đưa vào danh sách đánh giá, phân hạng và xây dựng Sách Xanh, doanh nghiệp phải đảm bảo thỏa mãn cả 3 điều kiện:

- Có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, hoặc Giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường, hoặc Giấy/Phiếu xác nhận Cam kết bảo vệ môi trường, hoặc Giấy/Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, hoặc Quyết định phê duyệt/xác nhận Đề án bảo vệ môi trường theo các quy định về bảo vệ môi trường;

- Có công trình xử lý chất thải và vận hành thường xuyên các công trình này;

- Không bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và qua xác minh không bị cộng đồng nơi doanh nghiệp đặt nhà máy phản ánh về công tác bảo vệ môi trường của doanh nghiệp trong thời gian ít nhất là 2 năm tính từ thời điểm đánh giá trở về trước.

Quyết định này sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí đánh giá, phân hạng doanh nghiệp theo các quy định hiện hành gồm: Tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường và công tác vệ sinh công nghiệp; tuân thủ về hồ sơ quản lý môi trường và các vấn đề liên quan. Đặc biệt có điểm thưởng cho doanh nghiệp có một trong các chứng nhận ISO 14001 hoặc GMP hoặc OHSAS 18001, doanh nghiệp có các giải thưởng về môi trường và doanh nghiệp có sự tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường phục vụ cộng đồng.

2. Quyết định: 06/2018/QĐ-UBND, ngày 06/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc xác định số phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt phải nộp trên địa bàn tỉnh Bình Dương (có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2018)

Theo đó, xác định số phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt phải nộp trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau:

Số phí phải nộp (đồng) = Số lượng nước sạch sử dụng (m3) x Giá bán nước sạch (đồng/m3) x Mức thu phí

Về phân chia nguồn thu:

- Đối với phần phí thu được do các tổ chức, đơn vị cung cấp nước sạch thu phát sinh trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố thì ngân sách cấp huyện đó hưởng.

- Đối với phần phí thu được do UBND các xã, phường, thị trấn thu, UBND xã, phường, thị trấn nào thu thì ngân sách xã, phường, thị trấn đó hưởng.

Hàng năm, khi thẩm định quyết toán ngân sách nếu địa phương nào có nguồn thu lớn hơn chi theo đúng quy định, Sở Tài chính sẽ tham mưu cho UBND tỉnh điều về ngân sách tỉnh để bổ sung cho Quỹ Bảo vệ môi trường của tỉnh.

Đặng An
Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập31
Tổng truy cập 406044