Thông tin chỉ đạo, điều hành
Thứ sáu, 23/03/2018 | 17:16:29 GMT+7
Chủ tịch UBND huyện ban hành Chỉ thị về công tác Quốc phòng địa phương, Dân quân tự vệ, giáo dục Quốc phòng và an ninh năm 2018
Tập tin đính kèm:

Chủ tịch UBND huyện ký, ban hành Chỉ thị số: 06/CT-UBND, ngày 13/3/2018 về công tác quốc phòng địa phương, dân quân tự vệ, giáo dục Quốc phòng và an ninh năm 2018.

Để thực hiện tốt Chỉ thị số 25-CT/TU, ngày 07/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng – Quân sự địa phương năm 2018; Chỉ thị số: 01/CT-UBND, ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh về công tác Quốc phòng địa phương, dân quân tự vệ, giáo dục qUốc phòng và an ninh, Chỉ thị số 23-CT/HU, ngày 12/02/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy Dầu Tiếng về lãnh đạo thực hiên nhiệm vụ Quốc phòng – Quân sự địa phương năm 2018, Chỉ thị yêu cầu: các ban ngành, đoàn thể, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai, thực hiện một số nội dung chủ yếu về công tác Quốc phòng địa phương, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018, gồm: Tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình hình động của Tỉnh ủy về xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới và các văn bản chỉ đạo, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh và Bộ Quốc phòng.

Ông Nguyễn Mạnh Hồng; Chủ tịch UBND huyện tặng hoa, động viên thanh niên nhập ngũ

Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể huyện thống nhất nội dung, chủ trương, giải pháp tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo , chỉ đạo nâng cao hiệu quản quản lý Nhà nước về công tác Quốc phòng địa phương toàn diện trên các mặt, các cấp, các ngành, địa phương. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng khu vực phòng thủ giai đoạn 2016-2021 và những năm tiếp theo; kế hoạch xây dựng lực lương dân quân tự vệ; xây dựng Ban Chỉ huy quân sự xã, thị trấn vững mạnh toàn diện; đào tạo cán bộ quân sự xã, thị trấn theo Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 25/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả và mở rộng đối tượng giáo dục; bồi dưỡng, phổ biến, cập nhật kiến thức Quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo phân cấp, chú trọng cán bộ lãnh đạo, công nhân, học sinh, nhà tu hành trong các tôn giáo và chủ doanh nghiệp, hoàn thành bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 theo phân cấp trong quý III/2018. Thực hiện nghiệm Luật Nghĩa vụ Quân sự; tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu ở 02 cấp, đảm bảo dân chủ, công bằng; nâng cao chất lượng học vấn, trình độ cao đẳng, đại học, cán bộ công chức, viên chức; tỷ lệ đảng viên nhập ngũ từ 2% trở lên,...hoàn chỉnh các kế hoạch và phương án bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội các cấp; hệ thống kế hoạch mở rộng lực lượng Dân quân tự vệ trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu và kế hoạch hoạt động của lực lương Dân quân tự vệ. Xây dựng Ban Chỉ huy Quân sự xã, thị trấn vững mạnh toàn diện. Tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ đạt 2,1%, cấp xã,  đạt 0,84 đến 2,29% so với dân số, chú trọng rà soát, củng cố tổ chức, biên chế đủ thành phần, lực lượng nâng cao chất lượng tổng hợp, coi trọng chất lượng về chính trị của lực lượng Dân quân tự vệ. Nâng cao chất lượng giáo dục truyền thống, tuyên truyền pháp luật, giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự sát thực tế, cập nhận nội dung đúng chương trình, thời gian theo quy định. Thực hiện nghiêm chỉ thị về công tác sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức hội thao quân sự, Quốc phòng lực lượng thường trực, Dân quân tự vệ chặt chẽ, chu đáo, an toàn, đạt hiệu quả.

Phan Vũ
Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập16
Tổng truy cập 406156