Thông tin chỉ đạo, điều hành
Thứ ba, 20/02/2018 | 23:28:17 GMT+7
Huyện Dầu Tiếng: Tổng kết công tác Cải cách hành chính năm 2017
Tập tin đính kèm:

Sáng ngày 30/01/2018, UBND huyện Dầu Tiếng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Cải cách hành chính năm 2017. Dự hội nghị có ông Trương Công Huy; Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Mạnh Hồng; Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị còn có lãnh đạo các phòng ban, đơn vị sự nghiệp huyện, lãnh đạo UBND, cán bộ Văn phòng Thống kê các xã- thị trấn; trưởng Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Văn phòng  HĐND – UBND huyện.

Thực hiện công tác cải cách hành chính, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Dầu Tiếng giai đoạn 2016 -2020, Kế hoạch về công tác cải cách hành chính năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thực hiện và đã triển khai đến tất cả các cơ quan, đơn vị hành chính  trên địa bàn huyện để tổ chức, phối hợp thực hiện theo đúng các quy định. Trong năm, huyện tiếp tục duy trì, cải tiến và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đến cuối năm 2017 công bố 292 Thủ tục hành chính thuộc 41 lĩnh vực; số Thủ tục hành chính được áp dụng theo Cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả của huyện là 244 thủ tục hành chính trên 26 lĩnh vực. Huyện đã ban hành các quyết định phê duyệt Đề án tổ chức Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả theo Cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông của UBND 12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Trong năm, Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả huyện đã tiếp nhận 9.353 hồ sơ và trả 7.318 hồ sơ hành chính các loại; cấp xã đã tiếp nhận 79.092 hồ sơ và trả kết quả 79.084 hồ sơ hành chính các loại; tỷ lệ hồ sơ trả đúng hẹn đạt 100%, tỷ lệ hồ sơ trả trong ngày đạt 80%.

Ông Nguyễn Mạnh Hồng; Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các cá nhân

Qua đánh giá, công tác cải cách hành chính trong năm 2017 đã có những chuyển biến tích cực, như: thể chế, cơ chế, chính sách cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; tổ chức bộ máy được hoàn thiện, khắc phục những chồng chéo, ngay trong quá trình kiện toàn tổ chức của từng cơ quan, đơn vị. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm thực hiện; trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được chuẩn hóa; lề lối làm việc, ý thức trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức có chuyển biến tích cực, thủ tục hành chính thường xuyên được rà soát, kiểm soát; công nghệ thông tin tiếp tục được đầu tư; mô hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông gắn với Mô hình “Chính quyền thân thiện, Công sở thân thiện” ngày càng phát huy hiệu quả tốt. Tuy nhiên, bên cạnh vẫn còn một số cơ quan chưa quan tâm đúng mức đến việc triển khai thực hiện cải cách hành chính, chưa thực hiện theo đúng kế hoạch; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan hành chính cấp huyện và cấp xã còn hạn chế, chưa khai thác hết hiệu quả sử dụng thư điện tử công vụ,...

Trong năm 2018, huyện tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ; gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính, coi đó là yếu tố đẩy nhanh tiến trình cải cách hành chính, đầu tư thiết bị, phương tiện làm việc; thường xuyên kiểm tra việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị; tổ chức tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; triển khai đồng bộ các nội dung công tác cải cách hành chính; cập nhật thủ tục hành chính mức độ 2 trên Trang Thông tin điện tử huyện,...

Dịp này, có 04 tập thể và 08 cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen thực hiện tốt công tác cải cách hành chính năm 2017.

Minh Tùng


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập14
Tổng truy cập 389151