Lịch làm việc
Thứ bảy, 10/02/2018 | 08:12:31 GMT+7
Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND - UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 12/02/2018 đến ngày 26/02/2018)
Tập tin đính kèm:

Thứ hai ngày 12/02/2018

Sáng             

1. 07 giờ 25: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự chào cờ đầu tuần.

MD: Lãnh đạo và cán bộ, công chức Văn phòng HĐND - UBND huyện.

ĐĐ: Trụ sở UBND huyện.

2. 08 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh dự họp giải quyết các vướng mắc về địa điểm đầu tư xây dựng trại chăn nuôi gà của bà Đoàn Thị Thùy Dương tại xã Long Tân.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung), Phòng Kinh tế, Trạm Chăn nuôi và Thú y; UBND xã Long Tân; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Mạnh Hồng, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh dự làm việc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương về công tác quản lý các bến thủy nội địa trên địa bàn huyện.

MD: Phòng Quản lý đô thị (Chuẩn bị nội dung), Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an huyện; UBND xã Minh Hòa, Định An, Định Thành, Thanh An, Thanh Tuyền và thị trấn Dầu Tiếng; Chánh Văn phòng Dương Văn Phương, Chuyên viên Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 13 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Nội vụ dự họp “Triển khai công tác điều tra xã hội học xác định chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2017”.

ĐĐ: Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Dương (Tầng 1, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương).

Thứ ba ngày 13/02/2018

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Mạnh Hồng, Phó Chủ tịch HĐND Trà Văn Dân, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

ĐĐ: Phòng họp 1 - Huyện ủy.

Thứ tư ngày 14/02/2018 (29 Tết)

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội nghỉ Tết Nguyên đán theo Thông báo số 12/TB-UBND ngày 26/01/2018 của UBND huyện, từ ngày 14/02/2018 đến hết ngày 20/02/2018 (tức từ ngày 29 tháng Chạp đến hết ngày mùng 05 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

2. 07 giờ 30: Tổ trực Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 trực tại cơ quan (Theo Thông báo số 16/TB-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2018 của UBND huyện.

ĐĐ: Trụ sở UBND huyện.

Thứ năm ngày 15/02/2018 (30 Tết)

Sáng

1. 08 giờ 00: Lãnh đạo HĐND - UBND huyện kiểm tra công tác chuẩn bị đón Xuân Mậu Tuất 2018 tại các xã, thị trấn.

ĐĐ: Có chương trình riêng.

2. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Mạnh Hồng, Phó Chủ tịch HĐND Trà Văn Dân trực Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

MD: Chánh Văn phòng Dương Văn Phương; Tổ trực (theo Thông báo số 16/TB-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2018 của UBND huyện).

ĐĐ: Trụ sở UBND huyện.

Chiều

1. 18 giờ 00: Lãnh đạo HĐND - UBND huyện Dâng hương Nghĩa trang Liệt sỹ huyện.

MD: Thành phần theo Thông báo số 351-TB/HU ngày 01/02/2018 của Huyện ủy Dầu Tiếng.

ĐĐ: Nghĩa trang Liệt sỹ huyện.

2. 18 giờ 30: Lãnh đạo HĐND - UBND huyện thăm chúc Tết các cơ quan, đơn vị.

MD: Thành phần theo Thông báo số 351-TB/HU ngày 01/02/2018 của Huyện ủy Dầu Tiếng.

ĐĐ: Có chương trình riêng.

3. 22 giờ 00: Lãnh đạo HĐND - UBND huyện Họp mặt đón Giao thừa mừng Xuân Mậu Tuất 2018.

MD: Thành phần theo Thông báo số 351-TB/HU ngày 01/02/2018 của Huyện ủy Dầu Tiếng.

ĐĐ: Trụ sở UBND huyện.

Thứ sáu ngày 16/02/2018 (Mùng 01 Tết)

1. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh trực Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

MD: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình; Tổ trực (Theo Thông báo số 16/TB-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2018 của UBND huyện).

ĐĐ: Trụ sở UBND huyện.

Thứ bảy ngày 17/02/2018 (Mùng 02 Tết)

1. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết trực Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

MD: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng; Tổ trực (Theo Thông báo số 16/TB-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2018 của UBND huyện.

ĐĐ: Trụ sở UBND huyện.

Chủ nhật ngày 18/02/2018 (Mùng 03 Tết)

1. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Phan Văn Liêm trực Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

MD: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh; Tổ trực (Theo Thông báo số 16/TB-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2018 của UBND huyện

ĐĐ: Trụ sở UBND huyện.

Thứ hai ngày 19/02/2018 (Mùng 04 Tết)

1. 07 giờ 30: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình và Tổ trực Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 trực tại cơ quan (Theo Thông báo số 16/TB-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2018 của UBND huyện.

ĐĐ: Trụ sở UBND huyện.

Thứ ba ngày 20/02/2018 (Mùng 05 Tết)

1. 07 giờ 30: Chánh Văn phòng Dương Văn Phương và Tổ trực Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 trực tại cơ quan (Theo Thông báo số 16/TB-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2018 của UBND huyện.

ĐĐ: Trụ sở UBND huyện.

Thứ tư ngày 21/02/2018

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Mạnh Hồng, Phó Chủ tịch HĐND Trà Văn Dân, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

MD: Chánh Văn phòng Dương Văn Phương.

ĐĐ: Phòng họp 1 - Huyện ủy.

Thứ năm ngày 22/02/2018

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Mạnh Hồng, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự trao Quyết định nghỉ hưu, bổ nhiệm đối với Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin.

MD: Trưởng phòng và Chuyên viên phụ trách công tác Tổ chức cán bộ Phòng Nội vụ; Phòng Văn hóa và Thông tin (Ông Trần Tống Định, ông Đặng Minh Phước, bà Nguyễn Thị Dự, bà Trần Ngọc Tường Vi); Chánh Văn phòng Dương Văn Phương, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Trà Văn Dân trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Long Tân.

3. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh trực tiếp công dân.

MD: Lãnh đạo các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Tổ Thanh tra xây dựng.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân - UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp giao ban khối Văn hóa - Xã hội thông qua báo cáo tháng 02; phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2018.

MD: Các ngành thuộc Khối; Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ, Phòng Kinh tế, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Hội Chữ thập đỏ; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên khối Văn hóa xã hội.

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện.

Thứ sáu ngày 23/02/2018

Sáng

1. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh dự họp giao ban khối Kinh tế thông qua báo cáo tháng 02; phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2018.

MD: Các ngành thuộc Khối; Ban Quản lý Rừng phòng hộ Núi Cậu, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; Chánh Văn phòng Dương Văn Phương, Chuyên viên khối Kinh tế.

ĐĐ: Phòng họp 2 - UBND huyện.

Thứ bảy ngày 24/02/2018

1. Nguyễn Thị Hiền trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 25/02/2018

1.     Nguyễn Thị Yến Nhi trực cơ quan.

Thứ hai ngày 26/02/2018

Sáng             

1. 07 giờ 25: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện chào cờ đầu tuần.

MD: Lãnh đạo và cán bộ, công chức Văn phòng HĐND - UBND huyện.

ĐĐ: Trụ sở UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Mạnh Hồng, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp Hội đồng thẩm định đánh giá Chỉ số cải cách hành chính huyện thẩm định kết quả chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính các xã, thị trấn năm 2017.

MD: Thành viên Hội đồng thẩm định đánh giá Chỉ số cải cách hành chính huyện (Xem chi tiết), Thành viên Tổ thư ký giúp việc Hội đồng thẩm định đánh giá Chỉ số cải cách hành chính huyện (Xem chi tiết); Chủ tịch UBND và Công chức Văn phòng thống kê các xã, thị trấn; Chánh Văn phòng Dương Văn Phương; Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền, Hoàng Văn Nơi, Hà Thị Hạnh Liên.

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Dương Văn Phương

Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập13
Tổng truy cập 367535