Thông tin tuyên truyền
Thứ năm, 01/02/2018 | 15:46:25 GMT+7
Bản tin văn bản pháp luật tuần 03 năm 2018
Tập tin đính kèm:

Hội đồng phối hợp Phổ biến, Giáo dục pháp luật huyện Dầu Tiếng giới thiệu Bản tin văn bản pháp luật tuần 03/2018 (từ ngày 15 - 21/01/2018), như sau:

I. VĂN BẢN PHÁP LUẬT CỦA TRUNG ƯƠNG

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng (có hiệu lực thi hành từ 15/01/2018). Một số điểm mới nổi bật:

- Một trong 5 phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt là được phép phá sản nếu làm ăn không hiệu quả.

- Tổ chức tín dụng tạm ngừng hoạt động kinh doanh quá 5 ngày làm việc phải được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước.

2. Nghị định số: 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 15/01/2018).

Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài thuộc nước đã tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có cam kết mở cửa thị trường cho hoạt động mua bán hàng hóa sẽ được cấp Giấy phép kinh doanh nếu: Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên; Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh…

Đối với nhà đầu tư nước ngoài không thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thì ngoài điều kiện nêu trên còn phải đáp ứng thêm các tiêu chí: Phù hợp với mức độ cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước trong cùng lĩnh vực hoạt động; Khả năng tạo việc làm cho lao động trong nước; Mức độ đóng góp cho ngân sách Nhà nước.

Trường hợp hàng hóa kinh doanh thuộc nhóm hàng hóa Việt Nam chưa cam kết mở cửa thị trường như gạo, đường, vật phẩm đã ghi hình, sách, báo và tạp chí, sẽ xem xét cấp phép thực hiện quyền phân phối bán lẻ cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có cơ sở bán lẻ dưới hình thức siêu thị, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi.

3. Nghị định số: 165/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018).

Nghị định này quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam bao gồm cơ quan của Đảng và đơn vị sự nghiệp của Đảng ở trung ương và địa phương. Các nội dung về quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan của Đảng và đơn vị sự nghiệp của Đảng không quy định tại Nghị định này được thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và quy định của Đảng.

4. Nghị quyết số: 07/NQ-CP ngày 16/01/2018 về phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề Tương trợ tư pháp; Văn thư, lưu trữ và 28 đề mục.

Danh mục kèm theo và kết quả pháp điển đăng trên Cổng thông tin điện tử pháp điển.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương rà soát, đề xuất việc chấm dứt hiệu lực các văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành không còn áp dụng trên thực tế thuộc lĩnh vực quản lý được phân công, gửi Bộ Tư pháp trước ngày 01 tháng 3 năm 2018 để tổng hợp, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để chấm dứt hiệu lực các văn bản nêu trên theo trình tự, thủ tục rút gọn, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành trong quý II năm 2018.

5. Chỉ thị số: 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện bắt buộc quy định đội mũ bảo hiểm đối với học sinh, sinh viên; đặc biệt là học sinh từ 06 tuổi trở lên được người lớn chở đến trường bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

- Cảnh sát giao thông xử lý nghiêm phụ huynh chở con, em đến trường không đội mũ bảo hiểm; đối với học sinh, sinh viên vi phạm, hàng tháng, quý thông báo đến các trường học trên địa bàn để nhà trường nhắc nhở.

- Nhiệm vụ của các bộ, ngành khác có liên quan để đến năm 2020 nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn đối với người lớn là 95% và trẻ em là 80%. Cụ thể:

+ Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm giả, trường hợp vi phạm đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì khởi tố, điều tra, truy tố.

+ Bộ Y tế chỉ đạo các Sở Y tế thống kê, phân tích số liệu về thương tích do không đội mũ bảo hiểm đối với các nạn nhân tai nạn giao thông.

+ Đài Truyền hình Việt Nam không phát hành các sản phẩm truyền thông có nhân vật chính không đội mũ bảo hiểm.

6. Chỉ thị số: 03/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chỉ đạo đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở trợ giúp xã hội đánh giá và lập danh sách trẻ em có nhu cầu được nhận làm con nuôi theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 15 Luật Nuôi con nuôi và khoản 1 và khoản 2 Điều 6 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi.

Đồng thời rà soát và đánh giá năng lực các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh, thành phố; thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường năng lực cho cơ sở trợ giúp xã hội, không phân biệt cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập trong việc giải quyết nuôi con nuôi theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP.

7. Quyết định số: 01/2018/QĐ-TTg ngày 16/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ Quyết định số 72/2013 của Thủ tướng quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2018).

Theo quyết định này, các dự án đầu tư đang được hưởng chính sách ưu đãi ghi trong giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư đã được cấp hoặc đang được hưởng mức ưu đãi theo quy định tại Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu tiếp tục thực hiện các ưu đãi đó cho thời gian còn lại của dự án.

Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật mới quy định mức ưu đãi cao hơn thì được lựa chọn hưởng chính sách ưu đãi cao hơn cho thời gian còn lại của dự án.

8. Thông tư số: 47/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông, quy định về hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2018).

Như vậy, kể từ ngày Thông tư có hiệu lực, các nhà mạng chỉ được khuyến mại tối đa không được vượt quá 20% đối với thuê bao trả trước và tối đa 50% đối với thuê bao trả sau.

9. Thông tư số: 01/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/01/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 03/3/2018).

 Theo danh mục này, ngoài các giống vật nuôi đã được quy định trước đây như: Ngựa; Bò; Trâu; Lợn; Dê; Cừu; Gà; Vịt; Ngan; Ngỗng; Thỏ; Chim bồ câu; Chim cút; Đà điểu; Ong; Tằm, còn bổ sung thêm: Phôi động vật (Phôi ngựa, bò, trâu, lợn, dê, cừu, thỏ); Trứng đã thụ tinh để ấp (Trứng gà, trứng vịt, trứng ngỗng, chim bồ câu, chim cút, đà điểu)…

10. Thông tư số: 64/2017/TT-BCA ngày 28/12/2017 của Bộ Công an về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe (có hiệu lực từ ngày 12/02/2018).

Theo đó, kể từ ngày thông tư này có hiệu lực, khi chủ xe có quyết định điều chuyển, bán, tặng, cho xe thì trước khi bàn giao xe cho tổ chức, cá nhân mua hoặc được điều chuyển, tặng, cho, chủ xe phải thu hồi, nộp lại đăng ký, biển số cho cơ quan đăng ký xe.

Theo quy định hiện hành là chủ xe phải thông báo bằng văn bản đến cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe đó để theo dõi, nếu không thông báo thì vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về chiếc xe đó đến khi tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển xe.

11. Thông tư số: 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế quy định việc kê đơn thuốc hóa dược; sinh phẩm trong điều trị ngoại trú (kê đơn thuốc) (có hiệu lực từ ngày 01/3/2018).

- Không được kê các nội dung sau vào đơn thuốc: thực phẩm chức năng; mỹ phẩm; các thuốc, chất không nhằm mục đích phòng bệnh, chữa bệnh; các thuốc chưa được phép lưu hành tại Việt Nam.

- Chỉ được kê đơn thuốc sau khi đã có kết quả khám bệnh, chẩn đoán bệnh.

- Kê đơn thuốc phù hợp với chẩn đoán bệnh và mức độ bệnh.

12. Thông tư số: 02/2018/TT-BGTVT ngày 9/1/2017 quy định ngừng hiệu lực một phần Thông tư 45/2017/TT-BGTVT về các loại giấy tờ được sử dụng để làm thủ tục lên tàu bay (có hiệu lực thi hành từ 15/01/2018).

Theo đó, các loại giấy tờ như: Thẻ Đảng viên, Thẻ nhà báo, Giấy phép lái xe mô tô, ô tô, Thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay; Giấy xác nhận nhân thân do Trưởng Công an xã xác nhận theo quy định tại Khoản 2 mục I Phụ lục số XIII Thông tư số: 01/2016/TT-BGTVT ngày 01/02/2016  sẽ vẫn được sử dụng để làm thủ tục lên máy bay

13. Thông tư số: 67/2017/TT-BTNMT ngày 25/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tiêu chí chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công điều tra cơ bản các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TN&MT (có hiệu lực thi hành từ ngày 08/02/2018).

Thông tư này quy định tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước các điều tra cơ bản; chỉ số và căn cứ đánh giá đối với từng tiêu chí.

Áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; đơn vị sự nghiệp và tổ chức, cá nhân thực hiện cung ứng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về điều tra cơ bản.

14. Thông tư số: 37/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu (có hiệu lực thi hành từ ngày 12/02/2018).

Theo đó, dưới đây là danh sách các nhóm ngành nghề xã hội có nhu cầu nhưng khó tuyển sinh:

- Mỹ thuật: kỹ thuật điêu khắc gỗ, điêu khắc;

- Nghệ thuật biểu diễn: ca kịch Huế, dân ca, chèo, tuồng, cải lương, quan họ, biểu diễn nhạc cụ truyền thống,...

- Mỹ thuật ứng dụng: kỹ thuật sơn mài và khảm trai;

- Công nghệ kỹ thuật cơ khí: đóng mới thân tàu biển;

- Công nghệ sản xuất sản phẩm từ cao su, chế biến mủ cao su;

- Công nghệ kỹ thuật mỏ: khai thác mỏ hầm lò, mỏ lộ thiên

- Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật: gia công và lắp dựng kết cấu thép, rèn, dập, …

- Kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường: xử lý nước thải công nghiệp, cấp thoát nước

- Xây dựng: cầu đường, cốp pha – giàn giáo, cốt thép- hàn, nề- hoàn thiện;

- Kiểm lâm, kiểm ngư

- Quản lý tài nguyên môi trường: xử lý rác thải, bảo vệ môi trường

15. Thông tư số: 36/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng (có hiệu lực thi hành từ 12/02/2018).

Theo đó, các ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, cao đẳng gồm:  Đúc, dát đồng mỹ nghệ; Chạm khắc đá; Gia công và thiết kế sản phẩm mộc; Xây dựng công trình thủy; Lắp đặt cầu; Lắp đặt giàn khoan; Xây dựng công trình thủy điện; Xây dựng công trình mỏ; Công nghệ kỹ thuật đóng mới thân tàu biển; Công nghệ kỹ thuật vỏ tàu thủy; Công nghệ hóa hữu cơ, vô cơ, hóa phân tích, hóa nhựa, hóa nhuộm, hóa Silicat, điện hóa; Công nghệ mạ, sơn; Sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, xi măng, gạch Ceramit, gạch Granit;...

16. Thông tư số: 134/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán (có hiệu lực thi hành từ 01/3/2018).

Hướng dẫn hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến, hoạt động trao đổi thông tin điện tử trên thị trường chứng khoán và các hoạt động khác liên quan đến giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán.

17. Thông tư số: 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ Tài chính về việc quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường (có hiệu lực thi hành từ 06/02/2018).

Quy định việc lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường, bao gồm: Quản lý đất đai, đo đạc và bản đồ, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, biển và hải đảo, khí tượng thủy văn và giám sát biến đổi khí hậu, viễn thám, đa dạng sinh học và một số nhiệm vụ chi khác về tài nguyên môi trường.

Các nguồn kinh phí khác quy định về các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường (như nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường, kinh phí sự nghiệp khoa học, vốn đầu tư phát triển, nguồn vốn khác) không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Thông tư này.

18. Thông tư số: 146/TT-BTC ngày 29/12/2017 hướng dẫn quản lý, giám sát việc thu thuế đối với hoạt động kinh doanh casino (có hiệu lực thi hành từ 12/02/2018)

Quy định về quản lý tiền mặt, đồng tiền quy ước tại kho quỹ, quầy thu ngân và tại các bàn trò chơi, máy chơi điện tử có thưởng; quản lý thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh casino và việc kê khai nộp thuế, báo cáo sử dụng hóa đơn, chứng từ.

II. VĂN BẢN KHÁC

1. Công điện số: 82/CĐ-TTg ngày 18/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm ANTT tại trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức Hợp đồng BOT

Công điện nêu rõ hình thức đầu tư BOT có một số tồn tại, bất cập đang bị các đối tượng xấu lợi dụng kích động, chống phá... làm mất ANTT và ATGT, gây ảnh hưởng xấu đến việc thu hút xã hội hóa đầu tư. Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

- Bộ Giao thông Vận tải cung cấp ngay cho Bộ Công an các hồ sơ, tài liệu chuyên ngành có liên quan đến đối tượng kích động, chống phá, quấy rối tại các trạm thu giá để có biện pháp xử lý nghiêm.

- Giao Bộ Công an chủ trì, cùng với Bộ Quốc phòng, Công an các địa phương và UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW xem xét, xử lý ngay đối tượng cố tình vi phạm; nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì khởi tố để điều tra, xử lý.

Đặng An

Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập11
Tổng truy cập 367533