Tin kinh tế
Thứ năm, 01/02/2018 | 15:15:15 GMT+7
Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018
Tập tin đính kèm:

Sáng ngày 23/01/2018, UBND huyện Dầu Tiếng tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018. Dự hội nghị có ông Nguyễn Phương Linh; Phó Bí thư Trường trực Huyện ủy, ông Nguyễn Công Danh; Phó Chủ tịch UBND huyện – Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện, tham dự hội nghị có các thành viên Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện.

Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong việc tổ chức, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, Huyện ủy, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng của huyện và UBND các xã thực hiện tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Hiện nay, Chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện đang được người dân nhiệt tình hưởng ứng và tham gia tích cực củng cố, xây dựng hạ tầng nông thôn bằng nhiều hình thức như: Hiến đất, hoa màu, công lao động,... Qua công tác tuyên truyền, trong năm 2017 các xã đã vận động nhân dân đóng góp được 9 tỉ 260 triệu đồng, gồm: hiến đất, hoa màu, công lao động,...Trong năm 2017, tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới của huyện là gần 414,5 tỉ đồng, trong đó, vốn ngân sách gần 195,2 tỉ đồng; vốn tín dụng 90 tỉ đồng; vốn doanh nghiệp 120 tỉ đồng; vốn huy động cộng đồng dân cư đóng góp 9,26 tỉ đồng. Trong năm, đã thành lập thêm 03 hợp tác xã, nâng số hợp tác xã trong toàn huyện lên 11 hợp tác xã; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên trên địa bàn huyện đạt 97,2%; tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 0,96%; thu nhập bình quân đầu người của các xã đạt từ 45 triệu đồng/người/năm trở lên; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế của các xã đạt 76,53%;... 11/11 xã giữ vững đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2017-2020, gồm: 05 xã đạt 18/19 tiêu chí, 03 xã đạt 17/19 tiêu chí và 03 xã đạt 16/19 tiêu chí.

Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện trong năm 2017 tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế xã hội, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn ngày càng phát triển, nổi bật nhất là hệ thống đường giao thông, trường học, các thiết chế văn hóa-thể thao cơ sở..., tạo ra diện mạo mới cho khu vực nông thôn của huyện. Cơ cấu kinh tế nông thôn tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ, nâng cao chất lượng - hiệu quả sản xuất. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, tái cơ cấu ngành nông nghiệp đang đi đúng hướng, một số cây trồng, vật nuôi chuyển đổi có hiệu quả cao như: Măng cụt, Bưởi, gia súc, gia cầm, bò sữa,...

Trong năm 2018, các xã trong huyện tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu; tập trung hoàn thành 03 loại công trình cơ sở hạ tầng: Bê tông hóa đường giao thông trục ấp, trường học, nước sạch nông thôn nhằm tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế và diện mạo khu vực nông thôn. Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân. Giải quyết vấn đề thu gom xử lý rác thải sinh hoạt, xử lý môi trường trong sản xuất và xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp; tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất văn hóa, thể thao thiết thực đối với người dân, tạo điều kiện để phát triển các hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn xã, ấp; tiếp tục giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn.Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình, nhằm xác định quyền và nghĩa vụ thuộc về người dân đối với Chương trình; tăng cường công tác tuyên truyền về Chương trình xây dựng nông thôn mới đến người dân qua hệ thống các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Minh Tùng

Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập11
Tổng truy cập 406223