Lịch làm việc
Thứ sáu, 12/01/2018 | 16:32:47 GMT+7
Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND - UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 21/01/2018)
Tập tin đính kèm:

Thứ hai ngày 15/01/2018

Sáng             

1. 07 giờ 25: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện chào cờ đầu tuần.

MD: Lãnh đạo và cán bộ, công chức Văn phòng HĐND - UBND huyện.

ĐĐ: Trụ sở UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Mạnh Hồng, Phó Chủ tịch HĐND Phan Văn Liêm dự họp Ban Chỉ đạo huyện về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 14 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch dự họp thông qua dự thảo quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

ĐĐ: Phòng họp 3 – Sở Tài chính tỉnh Bình Dương.

Thứ ba ngày 16/01/2018

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Mạnh Hồng dự họp Đảng ủy Quân sự huyện - Phiên họp cuối năm 2017.

MD: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình.

ĐĐ: Hội trường A – Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh dự họp thông qua Phương án di dời, tái định cư các hộ dân đang sinh sống trong Rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng.

MD: Phòng Kinh tế (Chuẩn bị nội dung), Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Núi Cậu, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chủ tịch UBND xã Định Thành; Chánh Văn phòng Dương Văn Phương, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự làm việc với Bảo hiểm Xã hội huyện về việc trích nộp, đối chiếu đóng tiền bảo hiểm xã hội.

MD: Trưởng, các Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Y tế; Ban Giám đốc Bảo hiểm Xã hội huyện; Hiệu trưởng và Kế toán Trường Tiểu học Minh Thạnh, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo mời); Chuyên viên Trịnh Thị Hoài Phương.

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Mạnh Hồng dự họp Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện.

MD: Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện (Xem chi tiết), Phòng Tư pháp (Chuẩn bị nội dung); Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Chánh Văn phòng Dương Văn Phương, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh dự họp giao ban khối Kinh tế thông qua báo cáo tháng 01; phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2018.

MD: Các ngành thuộc Khối; Ban Quản lý Rừng phòng hộ Núi Cậu, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên khối Kinh tế.

ĐĐ: Phòng họp 2 - UBND huyện.

3. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Hội nghị tổng kết công tác các hoạt động Thanh Thiếu nhi năm 2017 và triển khai Chương trình năm 2018.

ĐĐ: Phòng họp A - UBND tỉnh.

4. 14 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Nội vụ dự Tổng kết công tác tôn giáo, dân tộc năm 2017; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

MD: Chuyên viên Trịnh Thị Hoài Phương.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

Thứ tư ngày 17/01/2018

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Mạnh Hồng dự họp Thường trực Huyện ủy bàn giải quyết những vướng mắc, khó khăn của các ngành.

MD: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh; Trưởng các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Chánh Văn phòng Dương Văn Phương; Chuyên viên Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 09 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Mạnh Hồng dự họp hội ý Thường trực Huyện ủy.

MD: Có thư mời riêng, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh, Chánh Văn phòng Dương Văn Phương, Chuyên viên Nguyễn Quốc Việt.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.

MD: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp giao ban khối Văn hóa - Xã hội thông qua báo cáo tháng 01; phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2018.

MD: Các ngành thuộc Khối; Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ, Phòng Kinh tế, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, Hội Chữ thập đỏ; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên khối Văn hóa xã hội.

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện.

Thứ năm ngày 18/01/2018

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Mạnh Hồng, Phó Chủ tịch HĐND Trà Văn Dân, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 07 giờ 30: Thường trực Huyện ủy ủy nhiệm Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy trực tiếp công dân.

MD: Lãnh đạo các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Hội Nông dân, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Tổ Thanh tra xây dựng.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân - UBND huyện.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Hội nghị tổng kết tình hình tranh chấp lao động, đình, lãn công năm 2017; thông qua việc điều chỉnh Quy chế phối hợp của Ban Chỉ đạo tranh chấp lao động tập thể, đình lãn công tỉnh.

ĐĐ: Phòng họp B – UBND tỉnh.

4. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Nguyễn Thị Ngọc Linh trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Định Thành.

5. 8 giờ 00: Ủy quyền Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin dự Hội nghị An toàn thông tin số năm 2017.

MD: Lãnh đạo và Chuyên viên phụ trách Công nghệ thông tin Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND huyện; Lãnh đạo và công chức phụ trách Công nghệ thông tin các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện; Lãnh đạo và công chức phụ trách Công nghệ thông tin UBND các xã, thị trấn; 01 Lãnh đạo và 01 giáo viên phụ trách Công nghệ thông tin tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên địa bàn huyện.

ĐĐ: Hội trường Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể thao huyện.

Chiều:

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp chuẩn bị Lễ truy điệu và an táng hài cốt Liệt sĩ.

MD: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (Chuẩn bị nội dung), Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Trịnh Thị Hoài Phương.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 19 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Lễ khai mạc Hội thi các nhóm tuyên truyền Ca khúc cách mạng huyện Dầu Tiếng năm 2018.

ĐĐ: Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao huyện.

Thứ sáu ngày 19/01/2018

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Mạnh Hồng dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

ĐĐ: Phòng họp 2 – Huyện ủy.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh dự Hội nghị Sơ kết 01 năm thực hiện Chương trình phát triển đô thị và Chương trình phát triển nông nghiệp – nông thôn huyện Dầu Tiếng giai đoạn 2017 - 2020.

MD: Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển đô thị huyện (Xem chi tiết), Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình nông nghiệp – nông thôn huyện (Xem chi tiết), Phòng Quản lý đô thị và Phòng Kinh tế (Chuẩn bị nội dung), Chánh Văn phòng Dương Văn Phương; Chuyên viên Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Hội nghị Tổng kết công tác hiến máu nhân đạo năm 2017.

MD: Chuyên viên Trịnh Thị Hoài Phương.

ĐĐ: Hội trường huyện Dầu Tiếng.

Chiều

1. 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổng kết hoạt động năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

MD: Thành viên Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện (Xem chi tiết), Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện (Chuẩn bị nội dung); Chánh Văn phòng Dương Văn Phương, Chuyên viên Trịnh Thị Hoài Phương.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ bảy ngày 20/01/2018

1. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Phan Văn Liêm, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2017 và phương hướng Phật sự năm 2018 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Dầu Tiếng.

ĐĐ: Tịnh xá Ngọc Thọ (Khu phố 1, thị trấn Dầu Tiếng).

2. Hà Thanh Đào trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 21/01/2018

1. Trần Văn Khiêm trực cơ quan.

(Lịch này thay thư mời họp)./.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Dương Văn PhươngTin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập27
Tổng truy cập 406040