Tin nội chính
Thứ năm, 28/12/2017 | 09:22:38 GMT+7
HĐND huyện Dầu Tiếng tổ chức kỳ họp lần thứ V, nhiệm kỳ 2016-2021
Tập tin đính kèm:

Trong 02 ngày 18 và 19/12/2017, HĐND huyện Dầu Tiếng đã tổ chức kỳ họp thứ V, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự phiên khai mạc vào sáng ngày 18/12/2017 có ông Nguyễn Quốc Cường; đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương - Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ, bà Nguyễn Thị Tuyết, ông Trần Chí Thanh;  Nguyên Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, ông Nguyễn Công Thanh; Nguyên Chủ tịch UBND huyện, các ông bà nguyên là thường trực HĐND huyện qua các thời kỳ. Tham dự kỳ họp có các đại biểu HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn, đại diện cử tri của các xã, thị trấn trong huyện.

Toàn cảnh kỳ họp

Kỳ họp đã thông qua 17 văn bản, gồm: Báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp lần thứ 5 HĐND tỉnh; báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; thông báo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND huyện; báo cáo tóm tắt công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2017; báo cáo tóm tắt của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện về thực hiện công tác kiểm sát năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; báo cáo tóm tắt của Chánh án Toà án nhân dân huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; báo cáo thẩm tra tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018; báo cáo thẩm tra tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về thực thi pháp luật năm 2017; báo cáo kết quả giám sát về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 và các kiến nghị được nêu tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND huyện. Tờ trình về thành lập Đoàn giám sát của HĐND huyện giám sát tình hình thực hiện chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm trên địa bàn huyện Dầu Tiếng năm 2018; tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐND huyện Dầu Tiếng khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021; tờ trình về Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND huyện; tờ trình về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2018; tờ trình về kế hoạch đầu tư công năm 2018; báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội trình kỳ họp thứ 5 – HĐND huyện khóa IV; báo cáo tổng hợp và giải trình ý kiến đóng góp của đại biểu HĐND huyện tại cuộc họp tổ về các nội dung trình kỳ họp lần thứ 5.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, thực hiện nghị quyết của HĐND huyện, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Theo đó, ước tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện đạt hơn 11.925 tỉ đồng, tăng 14,88% so với cùng kỳ, đạt 100,6% so kế hoạch. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt gần 4.463 tỉ đồng, tăng 26% so cùng kỳ, đạt 100,7% so kế hoạch; giá trị thương mại - dịch vụ đạt gần 3.860 tỉ đồng, tăng 11,6% so cùng kỳ, đạt 100% so kế hoạch; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt gần 3.601 tỉ đồng, tăng 6,6% so cùng kỳ, đạt 101% so kế hoạch. Hoạt động của Cụm công nghiệp Thanh An và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn cũng bắt đầu đi vào ổn định nên giá trị sản xuất công nghiệp và thương mại - dịch vụ có nhiều tiến triển khả quan, nhất là tạo ra công ăn việc làm cho người dân trong huyện, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt khoảng 45,5 triệu đồng/người/năm. Huyện hiện có 11/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới và huyện đã được công nhận “Huyện đạt chuẩn nông thôn mới”. Vốn thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2017 là gần 414,5 tỉ đồng, trong đó, vốn Nhà nước là gần 195,2 tỉ đồng; vốn tín dụng là 90 tỉ đồng; vốn doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh là 120 tỉ đồng và vốn huy động cộng đồng dân cư đóng góp là gần 9,3 tỉ đồng. Các hoạt động văn hóa, xã hội được quan tâm thực hiện; bảo đảm an sinh xã hội; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Ông Nguyễn Mạnh Hồng; Chủ tịch UBND huyện phát biểu làm rõ thêm nội dung các ngành trả lời và trình bày một số giải pháp trọng tâm để thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2018

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn đối với các thành viên UBND huyện: Chất vấn trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện về công tác quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn, việc đầu tư, sửa chữa các tuyến đường, hệ thống thoát nước, quản lý nhà nước về bến bãi để tập kết, kinh doanh cát trên địa bàn huyện, việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường; quản lý đất vùng bán ngập. Chất vấn Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện về kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn” và công tác phòng, chống bạo lực gia đình; chất vấn Trưởng Phòng Kinh tế huyện về tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng vùng cây ăn quả gắn với phát triển du lịch sinh thái cộng đồng, Trưởng phòng Quản lý đô thị về công tác quy hoạch các đô thị. Các đại biểu cũng chất vấn lãnh đạo các ngành về những vấn đề được đại biểu, cử tri quan tâm liên quan tâm đồng thời đề ra giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Kỳ họp cũng đã nghe phát biểu của Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Mạnh Hồng làm rõ thêm nội dung các ngành trả lời và trình bày một số giải pháp trọng tâm để thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2018; nghe phát biểu chỉ đạo và kết luận phiên chất vấn của Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Phương Linh. Theo đó, Thường trực HĐND huyện thống nhất kết quả thực hiện của UBND huyện về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 và các kiến nghị được nêu tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND huyện. Việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã có nhiều chuyển biến tích cực. UBND huyện đã chỉ đạo các phòng ban của huyện nghiêm túc thực hiện trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Kết quả, đối với 06 kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 2, thứ 3 của HĐND huyện, UBND huyện trả lời, đã giải quyết đầy đủ, kịp thời 6/6 kiến nghị, đạt tỷ lệ 100%; đối với các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 của HĐND huyện, UBND huyện đã xem xét, trả lời 35/35 kiến nghị, đạt 100%, trong đó, đã giải quyết dứt điểm 28/35 kiến nghị, đạt tỷ lệ 80%; còn 07 kiến nghị sẽ thực hiện trong năm 2018; đối với các kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4 của HĐND huyện, UBND huyện đã xem xét, trả lời 24/24 kiến nghị, đạt 100%, trong đó, đã giải quyết dứt điểm 22/24 kiến nghị, đạt tỷ lệ 91,7%; còn 02 kiến nghị sẽ thực hiện trong năm 2018.

Kỳ họp đã thảo luận và biểu quyết thông qua 6 nghị quyết của kỳ họp, gồm: Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát của HĐNDhuyện giám sát tình hình thực hiện chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm trên địa bàn huyện Dầu Tiếng năm 2018; nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐND huyện Dầu Tiếng khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021; nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND huyện; nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; nghị quyết về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2018; nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2018.

Minh Tùng 

Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập9
Tổng truy cập 403378