Lịch làm việc
Thứ sáu, 16/06/2017 | 16:27:22 GMT+7
Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND-UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 19/6/2017 đến ngày 25/6/2017)
Tập tin đính kèm:

Thứ hai ngày 19/6/2017

Sáng

1. 07 giờ 25: Lãnh đạo HĐND - UBND chào cờ đầu tuần.

MD: Lãnh đạo và cán bộ, công chức Văn phòng HĐND - UBND huyện.

ĐĐ: Trụ sở UBND huyện.

2. 08 giờ: Chủ tịch UBND Nguyễn Mạnh Hồng họp Ban Chỉ đạo An toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2017.

MD: Thành viên Ban Chỉ đạo An toàn giao thông (Xem chi tiết), Công an huyện (Chuẩn bị nội dung); Văn phòng Huyện ủy; Chủ tịch UBND và Trưởng Công an các xã, thị trấn; Chánh Văn phòng Dương Văn Phương, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện.

3. 09 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Mạnh Hồng, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh họp nghe thông qua kết quả thực hiện Kế hoạch số 41/KH-UBND của UBND huyện về việc lập lại trật tự đô thị trên địa bàn huyện.

MD: Phòng Quản lý đô thị (Chuẩn bị nội dung); Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Chánh Văn phòng Dương Văn Phương, Chuyên viên Nguyễn Quốc Việt.

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện.

4. 08 giờ: Phó Chủ tịch HĐND Trà Văn Dân đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Ban lãnh đạo ấp trên địa bàn xã Long Tân.

ĐĐ: Có Chương trình riêng.

5. 08 giờ: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh dự họp giải quyết việc khai thác khoáng sản (đất san lấp) trái phép trên địa bàn xã Định Thành.

MD: Công an huyện, Đội Cảnh sát Kinh tế - Công an huyện; Phòng Tài nguyên - Môi trường (Chuẩn bị nội dung); Lãnh đạo UBND và cán bộ địa chính xã Định Thành; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 2 - UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ: Chủ tịch UBND Nguyễn Mạnh Hồng, Phó Chủ tịch HĐND Phan Văn Liêm dự giám sát cùng Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện giám sát về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 2, thứ 3 HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

MD: Thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định số 07/QĐ-HĐND của Thường trực HĐND huyện (Xem chi tiết); Phòng Quản lý đô thị, Tài nguyên - Môi trường, Kinh tế, Thanh tra huyện, Điện lực huyện, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Đội quản lý thị trường số 7; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Văn Quý, Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 2 - UBND huyện.

2. 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh dự họp thẩm định phương án giá đất để bồi thường thực hiện công trình Trường Tiểu học Hòa Lộc, xã Minh Hòa.

MD: Lãnh đạo: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện.

ĐĐ: Phòng họp 3 - Sở Tài chính, Tầng 2, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh.

3. 15 giờ: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh dự họp về việc xin chủ trương và bố trí vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các hộ dân sinh sống trong Rừng phòng hộ Núi Cậu và chùa Thái Sơn.

MD: Lãnh đạo: Phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Kinh tế.

ĐĐ: Sở Kế hoạch - Đầu tư, Tầng 4A, Trung tâm Hành chính tỉnh.

4. 14 giờ: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp thông qua Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy - 26/6” năm 2017.

MD: Thành viên Ban Chỉ đạo 138 huyện (Xem chi tiết); Công an huyện (Chuẩn bị nội dung); Lãnh đạo UBND và Trưởng Công an các xã, thị trấn; Hiệu trưởng Trường THPT Phan Bội Châu; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện.

Thứ ba ngày 20/6/2017

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Mạnh Hồng đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Ban lãnh đạo ấp, khu phố trên địa bàn huyện (Cả ngày).

MD: Trưởng Phòng Nội vụ.

ĐĐ: Có Chương trình riêng.

2. 07 giờ: Phó Chủ tịch HĐND Trà Văn Dân, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Văn Bình cùng Đoàn giám sát đi khảo sát các di tích lịch sử trên địa bàn huyện và kho lưu trữ các di vật, cổ vật của huyện.

MD: Thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy; UB.MTTQVN huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Có Chương trình riêng (Tập trung tại trụ sở UBND huyện cùng đi).

3. 09 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Phan Văn Liêm, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp mặt kỷ niệm 92 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

MD: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Ái Vân.

ĐĐ: Đài Truyền thanh huyện Dầu Tiếng.

4. 08 giờ: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh dự họp thông qua báo cáo tiến độ thực hiện Quyết định số 402/QĐ-UBND và Quyết định số 399/QĐ-UBND của UBND huyện về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Lê Tấn Tài và bà Nguyễn Thị Tâm - thị trấn Dầu Tiếng.

MD: Thành viên Ban thực hiện cưỡng chế theo Quyết định 206/QĐ-UBND (Xem chi tiết); Phòng Tài nguyên - Môi trường (Chuẩn bị nội dung); Chánh Văn phòng Dương Văn Phương, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 2 - UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp Ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo - Dân tộc huyện 6 tháng đầu năm 2017.

ĐĐ: Phòng họp 2 - Huyện ủy.

2. 13 giờ 30: Ủy nhiệm Trưởng các Phòng: Tư pháp và Tài chính - Kế hoạch dự Hội nghị triển khai Luật Đấu giá tài sản.

ĐĐ: Hội trường C - Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn Bình Dương.

Thứ tư ngày 21/6/2017

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Mạnh Hồng đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Ban lãnh đạo ấp, khu phố trên địa bàn huyện.

MD: Trưởng Phòng Nội vụ.

ĐĐ: Có Chương trình riêng.

2. 08 giờ: Phó Chủ tịch HĐND Trà Văn Dân dự kỳ họp thứ 5 HĐND xã Thanh Tuyền khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

ĐĐ: Hội trường Nhà Văn hóa xã Thanh Tuyền.

3. 08 giờ: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh dự họp Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển đô thị huyện thông qua báo cáo 6 tháng đầu năm 2017.

MD: Thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển đô thị huyện (Xem chi tiết); Phòng Quản lý đô thị (Chuẩn bị nội dung); Chánh Văn phòng Dương Văn Phương, Chuyên viên Nguyễn Quốc Việt.

ĐĐ: Phòng họp 2 - UBND huyện.

4. 09 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh dự họp Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn huyện thông qua báo cáo 6 tháng đầu năm 2017.

MD: Thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn huyện (Xem chi tiết); Phòng Kinh tế (Chuẩn bị nội dung); Chánh Văn phòng Dương Văn Phương, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 2 - UBND huyện.

5. 09 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp và phối hợp triển khai Điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2017.

MD: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Ái Vân, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Trường THPT Dầu Tiếng.

6. 08 giờ 30: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường cùng Sở Tài nguyên - Môi trường đi khảo sát hiện trạng, xác minh nguồn gốc đất của ông Nguyễn Dục.

MD: Lãnh đạo UBND xã Định Hiệp; Đại diện Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

ĐĐ: Tập trung tại UBND xã Định Hiệp.

Chiều

1. 14 giờ: Chủ tịch UBND Nguyễn Mạnh Hồng, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh dự họp nghe thông qua phương án xã hội hóa chợ Bến Súc, xã Thanh Tuyền.

MD: TT.HĐND, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Phòng Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên - Môi trường, Quản lý đô thị, Kinh tế (Chuẩn bị nội dung); Thường trực Đảng ủy xã Thanh Tuyền; Chánh Văn phòng Dương Văn Phương, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện.

2. 14 giờ: Phó Chủ tịch HĐND Phan Văn Liêm, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ 8, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

ĐĐ: Hội trường Khối Đoàn thể.

Thứ năm ngày 22/6/2017

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch HĐND Nguyễn Phương Linh trực tiếp công dân.

MD: Lãnh đạo các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Văn phòng Huyện ủy, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất, Tổ Thanh tra xây dựng.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân - UBND huyện.

2. 08 giờ: Chủ tịch UBND Nguyễn Mạnh Hồng dự họp Hội đồng phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2017.

MD: Thành viên Hội đồng phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật huyện (Xem chi tiết); Phòng Tư pháp (Chuẩn bị nội dung); Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện.

3. 08 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Phan Văn Liêm, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Thánh Lễ Tạ ơn tại Giáo xứ Minh Hòa.

MD: Lãnh đạo Phòng Nội vụ.

ĐĐ: Giáo xứ Minh Hòa.

4. 08 giờ: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh dự họp thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Dầu Tiếng.

MD: Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường.

ĐĐ: Hội trường A - Sở Tài nguyên & Môi trường, Tầng 9A, Trung tâm hành chính tỉnh.

Chiều

1. 14 giờ: Chủ tịch UBND Nguyễn Mạnh Hồng, Phó Chủ tịch HĐND Trà Văn Dân dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

MD: Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện; Chánh Văn phòng Dương Văn Phương.

ĐĐ: Phòng họp 2 - Huyện ủy.

2. 14 giờ: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp xét học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó và học bổng dài hạn “Mỗi trái tim nhân ái - Chắp cánh một ước mơ” năm học 2016 - 2017.

MD: Thành viên Hội đồng quỹ bảo trợ trẻ em huyện (Xem chi tiết); Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (Chuẩn bị nội dung); Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Ái Vân, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 2 - UBND huyện.

Thứ sáu ngày 23/6/2017

Sáng

1. 08 giờ: Thường trực HĐND huyện, Chủ tịch UBND Nguyễn Mạnh Hồng dự họp thông qua: Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND huyện và Báo cáo kết quả giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 2, 3 HĐND huyện.

MD: UB.MTTQVN huyện, Trưởng và Phó các Ban HĐND huyện, Tổ Trưởng các Tổ Đại biểu; Thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định số 07/QĐ-HĐND của Thường trực HĐND huyện (Xem chi tiết); Công an huyện, Phòng Nội vụ, Quản lý đô thị, Tài nguyên - Môi trường, Kinh tế, Thanh tra huyện, Điện lực huyện, Xí nghiệp Công trình công cộng, Trung tâm Viễn thông, Nhà máy nước Dầu Tiếng, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng; Lãnh đạo UBND các xã: Minh Hòa, Minh Tân, Định Thành, Thanh An; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Văn Quý, Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện.

2. 10 giờ: Thường trực HĐND huyện họp giao ban định kỳ tháng 6/2017.

MD: Trưởng và Phó các Ban HĐND huyện, Tổ Trưởng các Tổ Đại biểu; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 2 - UBND huyện.

3. 08 giờ: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh dự gặp gỡ, thăm hỏi các gia đình chính sách và các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn xã Định An.

ĐĐ: UBND xã Định An.

Thứ bảy ngày 24/6/2017

1. Hà Thanh Đào trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 25/6/2017

1. Trần Văn Thủy trực cơ quan.

(Lịch này thay thư mời họp)./.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Dương Văn Phương

Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập21
Tổng truy cập 325996