Lịch làm việc HĐND - UBND


STT Tiêu đề Loại Ngày soạn File đính kèm
1 Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 25/3/2019 đến ngày 31/3/2019) Lịch làm việc HĐND - UBND 27/03/2019
2 Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 18/3/2019 đến ngày 24/3/2019) Lịch làm việc HĐND - UBND 16/03/2019
3 Lịch làm tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 11/3/2019 đến ngày 17/3/2019) Lịch làm việc HĐND - UBND 09/03/2019
4 Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 04/3/2019 đến ngày 10/3/2019) Lịch làm việc HĐND - UBND 06/03/2019
5 Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 25/02/2019 đến ngày 03/3/2019) Lịch làm việc HĐND - UBND 25/02/2019
6 Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 25/02/2019) Lịch làm việc HĐND - UBND 20/02/2019
7 Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 02/02/2019 đến ngày 17/02/2019) Lịch làm việc HĐND - UBND 01/02/2019
8 Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 28/01/2019 đến ngày 03/02/2019) Lịch làm việc HĐND - UBND 28/01/2019
9 Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 20/01/2019 đến ngày 28/01/2019) Lịch làm việc HĐND - UBND 22/01/2019
10 Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01/2019) Lịch làm việc HĐND - UBND 15/01/2019
Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 227
Tuần này: 4112
Tháng này: 5789
Tổng truy cập: 536962